@include( 'template-config.php' ); Galaxy Tab S6 ra mắt: Nỗ lực mới nhất của Samsung nhằm cạnh tranh với iPad Pro | Tin nhanh 247Tin nhanh 247Galaxy Tab S6 ra mắt: Nỗ lực mới nhất của Samsung nhằm cạnh tranh với iPad Pro | Tin nhanh 247